VoimaAkatemia – yksi kerta viikossa riittää

Olet sitten aloittelija tai harrastaja, tuemme voimaharjoittelua henkilökohtaisen valmennuksen avulla.

Varaa aika

VoimaAkatemia

Lihasvoiman harjoittamisella on todettu olevan suotuisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Se ennaltaehkäisee erilaisia urheilu- sekä rasitusvammoja, ja sillä on tärkeä merkitys myös kansanterveydellisesti. Ihmisen lihasmassa vähenee 40 ikävuoden jälkeen puoli prosenttia vuodessa, ja lihasvoima heikkenee prosentin verran.

Voimaharjoittelun on myös todettu tekevän erittäin hyvää ihmisen pääkopalle, ja sen vaikutukset ovat jopa paremmat kuin aerobisessa harjoittelussa. Vain yksi kerta viikossa voimaharjoittelua riittää pysäyttämään ihmisen ”rapistumisen” ja lisäämään hyvinvointia.

Vain harva kokee voimaharjoittelun aloittamisen mielekkääksi. Tuomme VoimaAkatemiassa harjoittelun lähemmäksi sinua ja teemme sen aloittamisesta aiempaa helpompaa VoimaAkatemian näytetunnin ja henkilökohtaisen valmennuksen avulla. Käytämme harjoittelussa painonnoston perusteita, mutta teemme sen fysioterapian ja osteopatian näkökulmasta, jolloin harjoittelu on aina turvallista.

Painonnostossa pyritään laajoihin liikeratoihin hallitsemalla keskivartalon kautta niin alaraajat kuin ylävartalokin. Oleellisin asia ei ole se, kuinka paljon harjoitteessa on painoa, vaan kuinka puhtaasti liikkeet tehdään. Tämä takaa jokaiselle yksilöllisen kehittymisen. VoimaAkatemia sopii siis erinomaisesti sekä harjoittelua aloittavalle että kokeneemmalle nostajalle, jolla kehitys on pysähtynyt tai kipu estää nostamisen.

VoimaAkatemia alkaa näytetunnista, jolloin tarkistamme voimaharjoittelijan liikkuvuudet ja liikkeenhallinnan perinteisillä testiliikkeillä, ja pääsemme kokeilemaan jatkossa harjoiteltavia liikkeitä.


VALIKKO